به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، بحث کشت فراسرزمینی بیش از یک دهه است مطرح شده و اگرچه در برخی کشورها برخی محصولات زراعی و باغی توسط کشاورزان سرمایه دار و یا یکسری شرکت‌ها اجرا می‌شود، اما کماکان مخالفان و موافقان خاص خود را نیز دارد.

علی رضوانی زاده، عضو هیئت مدیره انجمن کشت فراسرزمینی گفت: با اشاره به اینکه انجمن کشت فراسرزمینی مثل دیگر تشکل‌ها با مظلومیت و با زاویه رقابتی از سمت دولت مواجه بوده است، اظهار کرد: با تلاش اعضای انجمن کشت فراسرزمینی شیوه نامه‌ای تهیه و برای همه نمایندگی سراسر کشور ارسال کردیم.

وی با اشاره به اینکه عمده سفرای ما با اقتصاد، مفهوم و ظرفیت‌های کشاورزی فراسرزمینی آشنایی نداشتند، ادامه داد: مجلسی‌ها پذیرفتند به کشت فراسرزمینی توجه کنند.

عضو هیئت مدیره انجمن کشت فراسرزمینی با تاکید بر اینکه از مجلس انتظار داریم که در زمینه تهیه قانون پایدار کشاورزی فرا سرزمینی همکاری کنند، افزود: بیش از ۳۰ میلیون تن واردات محصولات کشاورزی داریم و امسال ارزش این واردات ۲۰ میلیارد دلار بوده است ضمن اینکه در تجارت خارجی ۲۸ میلیارد دلار صادرات و وارداتی محصولات کشاورزی بوده که توجهی به آن می‌شود.

رضوانی با اشاره به اینکه امروز بیش از ۸۰ کشور پذیرنده سرمایه گذاری کشاورزی فرا سرزمینی هستند، ادامه داد: یکی از مزیت‌های دیگر کشت فراسرزمینی سهولت واردات است و تولید کننده خارج از ضوابط و الزامات کالای تولیدی را وارد می‌کند و بعد وجه آن را دریافت می‌کند در حالی که تاجر خارجی تا زمانی که پول نگیرد بارگیری نمی‌کند و این یعنی حداقل ۵۰ روز در تأمین واردات جلوتر خواهیم بود.

عضو هیئت مدیره انجمن کشت فراسرزمینی با اشاره به اینکه به ظرفیت کشت فراسرزمینی کمتر توجه می‌شود، افزود: در کشت فرا سرزمینی حاشیه سود کشاورزی بین ۲۵ تا ۱۰۰ درصد در سال است.

وی با بیان‌اینکه خلق ثروت می‌تواند کمک کند تا یک ایرانی موفق آمادگی بیشتری برای کمک به اقتصاد کشور خود داشته باشد، اضافه کرد: در رومانی یک ایرانی یک میلیون تن صادرات غلات داشت.

رضوانی با اشاره به اینکه ۳۵ درصد افزایش قیمت محصولات کشاورزی را در بازه زمانی کمتر از دو ماه داشتیم، تاکید کرد: کشت فراسرزمینی کمک به تقویت دیپلماسی اقتصادی است، اما بازار خود را به رایگان در اختیار دیگران قرار دادیم، بدون اینکه فرصتی در دست بگیریم.